1111

0000

....

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

KỂ TỪKể từ đó em đà hiểu được .
Tình yêu là xuôi ngược ngược xuôi .
Tình yêu ngọt lịm bờ môi .
Con tim gục ngã chơi vơi thế trần .

Tình yêu đến lâng lâng trong dạ .
Tự lúc nào tim đã bâng khuâng .
Phải chẳng mật ngọt giữa trần .
Thế gian vẫn biết..sao lần truân chuyên .

Thôi tim nhé chớ vương lụy phiền .
Tình có phải ...nợ duyên tiền kiếp .
Để nhận về..bao thua thiệt .
Bởi đường đời sao phân biệt trắng đen .