1111

0000

....

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Gửi người tôi yêu


Gió ơi gửi giùm ta ngàn nổi nhớ
Mang đến bên người hơi thở yêu thương .
Mưa chiều buồn thoáng chút vấn vương .
Mưa vô tình hạt vương khoé mắt .
Mưa buồn ai mưa rơi lay lắt .
Mưa ơi đừng làm quặn thắt tim ta .

 ********
DANH  NGÔN  HAY
=============

Vì  người mình yêu... hãy làm tất cả .
Đừng làm tất cả...để có được người mình yêu ..