1111

0000

....

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

GIÁ NHƯ
Giá xưa kia ta với mình .
Đừng vương đừng vấn rồi tình cũng phai .
Giá xưa đừng nói yêu ai ..
Thì giờ đâu phải u hoài con tim .

Tình yêu hai chữ trốn tìm .
Anh về nơi ấy lặng im tháng ngày .
Bao mùa lá đổ thu phai .
Là bao thương nhớ lấp đầy tim em .

Tình xưa em mãi vẹn nguyên .
Anh về nơi ấy - niềm riêng có gìn .
Nhân gian gió bão gập ghềnh
Nơi xa anh có ven tình cùng em .

Hay rằng anh mãi lặng im.
Tình anh chẳng trọn...con tim úa màu.
Hay rằng tim đã lao đao .
Tình anh chia xẻ nàng nào còn đâu ?

Cho em nặng nổi niềm đau .
Tình anh em mãi dạt dào trong tim .
Dáng ngọc vì ai ngày đêm .
U hoài lặng lẻ nỗi niềm ai hay