1111

0000

....

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

PHƯỢNG TÍM

Màu phượng tím theo em độ ấy .
Thăm thẳm dài đã mấy mươi năm .
Trãi qua bao biến đổi thăng trầm .
Mái tóc xanh giờ thành hoa trắng .
Đường ta đi còn dài hay ngắn .
Buổi tiễn đưa xưa anh nhớ chăng .
Gió bốn bề thăng trầm cát bụi .
Hay quên rồi trã lại tháng năm