1111

0000

....

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

video 41TÌNH CỜ 2

Em miền quê anh thành hoa tráng lệ .
Không tình cờ chẳng thể biết nhau .
Em trầm tư một thuở nghẹn ngào .
Anh may mắn dạt dào hạnh phúc .

Anh và em giữa dòng trong đục .
Tình cờ gặp..lưu chút luyến vương .
Phải chăng trời .. Chẳng xót má hường .
Gặp gở chi ..rồi chia hai hướng .

Đường nhân gian biết bao xuôi ngược .
Gặp gở chi rồi quay mặt bước .
Gặp gở chi khi nắng ngã tàn .
Gặp gở chi khi đã hôn hoàng .

Còn gì đâu khi nắng ngã sang .
Còn gì đâu..khi lạnh chiều hoang
Hãy trả tôi về ngày xưa ấy .
Hãy trã tôi thế giới riêng tôi .

Hoàng hôn buông nắng đã rụng rơi .
Đêm hoang vu hồn hoang buông lơi .
Đêm hoang vu hồn hoang lạc lối .
Đứng giữa đất trời ..sao chỉ tôi .