1111

0000

....

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

ĐỘC HÀNH
Lang thang đi dưới chợ đời .

Bon chen trôi nỗi cùng người không quen .

Ngày thì công việc ngổn ngang .

Đêm về lòng lại đa đoan nỗi sầu .


Sầu cho duyên nợ gì đâu 

Bao nhiêu cay đắng ngập sầu tim tôi .

Bôn ba lưu lạc xứ người .

Lúc thì thành phố lúc thời núi non .


Lênh đênh phiêu bạc khắp thôn.

Tóc xanh xưa đã sớm hôm úa màu .

Lặng thầm bao nỗi sầu đau.

Độc hành tôi bước qua cầu thế nhân .


kĩ niệm một thưở trào dâng

Mới.. hơn hai mươi lần xuân viễn vong.

Qua rồi cái thuở long đong .

Độc hành tôi bước thong dong giữa đời  .


 .