1111

0000

....

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

NGƯỜI ĐIAnh về khi nắng đã tàn.
Để em ngồi đếm lá vàng rụng rơi. 
Đếm từng chiếc lá tơi bời. 
Đếm yêu thường vỡ. Để rồi chia xa .

Chiều buông nhung nhớ nhạt nhòa. 
Đếm yêu thương với trăng tà dối gian. 
Tiếng đàn khoan nhặt nhặt khoan. 
Như tình ta đó anh mang đi rồi. 

Trăng vàng lơ lửng khung trời. 
Trăng ơi trăng đẹp tuyệt vời  đêm nay. 
Người đi gom cả vầng mây 
Để tôi ở lại tháng ngày giá băng .

Đường nhân thế mấy thăng trầm .
Cây yêu thương cứ âm thầm mãi xa .
Cây mộng bao giờ trổ hoa .
Cây mơ kết trái tim ta thôi sầu .