1111

0000

....

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

DẪU BIẾT RẰNG


HBD  VIDEO  14

DẪU BIẾT RẰNG

Dẫu biết rằng tình đã ra đi .
Dẫu biết rằng tình như khói mây .
Dẫu biết rằng tình là ảo ảnh .
Sao con tim cứ phãi lụy bị .

Dẫu biết mong manh sao vẫn đợi .
Dẫu biết yêu thương xa vời vợi .
Đêm ưu tư hồn lên tiếng gọi .
Nhớ con đường mòn vội đi qua .

Gió ơi mang giùm ta nỗi nhớ .
Mây ơi cho ta gửi lời thơ .
Đến cùng người ấy trời xứ lạ .
Trao cùng người lời của nhớ thương.

Ta chẳng nợ nên chẳng chung đường.
Trang tình sử từ nay thôi Vương.
Lời chia tay là lời hẹn  lỗi.
Anh quay đi ..mộng vở tan rồi .