1111

0000

....

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

NHỮNG CÂU DANH NGÔN HAY .PHẦN 2


HQ MẾN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
HQ  SƯU TẦM NHỮNG CÂU DANH NGÔN .
THẬT HAY & THẬT Ý NGHĨA ..
MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG THƯ GIẢN NHÉ .

***************
MỘT KHI ĐÃ
Một khi đã quyết định thì không có Giã sử .
Một khi đã chấp nhận thì không có Giá Như .
Đã cho đi thì không có chữ Nếu
Đã nhận lấy thì không có chữ Nhưng .
Đã đồng ý thì không có chữ Bởi Vì .
Không bao giờ đổ lỗi cho Hoàn Cảnh

Khi bản thân ta còn
Giã sử,Giá Như ,Nếu ,Nhưng , Bởi Vì ....bạn nhé .

***************


ĐỪNG CÃI LÝ
Đừng cãi lý với kẻ say .
Đừng bắt tay với kẻ xấu .
Đừng chiến đấu với kẻ liều .
Đừng nói nhiều với kẻ ngu .

****************


Hãy hiểu tôi theo cách bạn đã từng tiếp xúc với tôi .
Đừng hiểu tôi theo cách người khác nói về tôi .

****************

Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người .
Không nên bận tâm quá những lời họ nói .

****************


Thà làm hai đường thẳng song song .
Mà mong còn có ngày gặp mặt .
Còn hơn làm đường chéo .
Gặp nhau rồi mất nhau mãi mãi .

*****************