1111

0000

....

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

CÓ PHẢI VÔ TÌNHTrời vô tình khiến xui gặp gở.
Gặp nhau chi để rồi bở ngỡ.
Có phải vô tình trời đã .
Gặp nhau rồi sao như lạ như xa. 

Cũng vô tình bắt đầu từ ấy .
Hai ta như bao người trần thế .
Cho nhau bao nhiêu hờn dỗi .
Chỉ vô tình ta đã nói chia phôi

Chỉ vô tình ta nối yêu thương .
Chỉ vô tình sao bao luyến vương .
Lau đau lận đận tình trường .
Để rồi má phấn phải vương lụy phiền

Đường nhân gian lắm nỗi truân chuyên .
Giọt mưa đời triền miên phũ lối .
Em anh ai người có lỗi .
Phải chăng ta chẳng nợ rồi trăm năm

Chỉ vô tình một câu nói thôi .
Để giữa đời hai lối ly bôi 
Phải chăng trời cao vô tình.
Để mình hai ngã điêu linh giữa đời .

Duyên trăm năm mình đã xa rồi .
Nào phải đâu nữa đời gian dối .
 Đường đời hai ta ngược lối .
 Vô tình... vĩnh viển xa rồi tiếng yêu...