1111

0000

....

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

TRẢ LẠI CHO ANH Trã lại anh trã anh tất cả.
Kĩ niệm đầu khi vội vã quen.
Trã lại anh nụ hôn ngày ấy.
Trã lại anh lời nói dịu êm .

Trã lại anh những chiều êm đềm .
Trã  lại anh lời nói ngọt êm .
Trã lại anh thư tình ngày ấy .
Trã lại anh lời tựa khói mây .

Trã cho anh chút tình đã vay.
Giữ làm gì tình yêu phân hai .
Giữ làm gì khi tình vỗ cánh .
Giữ làm gì khi tình lưỡng bay 

Giữ làm gì khi đã biệt ly.
Giữ làm gì khi đã phân kỳ.
Giữ làm gì khi đời hai ngã .
Giữ làm gì khi đã..thật xa .

Vĩnh biệt từ đây từ đây nhé .
Vĩnh biệt mối tình không lối rẻ..
Vẫn lặng thầm  từ đây em bước .
Vẫn lặng thầm xuôi ngược ngược xuôi .