1111

0000

....

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

TỰ THUỞ NÀO
Tự thuở nào như đã bền lâu .
Tự thuở nào như thấm đậm màu .
Em mơ một điều thôi anh nhé .
Em mơ một điều rất nhỏ lẻ .

Đoạn cuối đường ta sẻ cùng đi .
Em vẫn biết không phải tình si .
Mình gặp nhau sau bao trắc trở 
Dẫu muộn màng nhưng thôi biệt ly .

Đường ta đi giờ còn lại gì !!!
Hay chuyện tình - lệ buông khóe mi .
Đường ta đi...giờ sao thờ thẩn  ...
Góp chút hương tàn sau biệt ly .

 Không quan trọng tình đầu hay cuối .
Chỉ mong đường nhân thế chung đôi .
 Bờ vai cho em...dấu yêu ơi ! .
Bờ vai cho em  đường đoạn cuối . .

 Không còn quan trọng - chuyện đầu cuối  . .
Bởi đường còn lại..ta chung đôi .
Dẫu muộn màng sau bao giông gió.
Đường ta đi sẻ đẹp hơn  thôi  ....

 Được không anh ..hay lời cáo lỗi .
Chút hương còn lại ..lại ly bôi
Bởi bên anh có rồi má phấn .
Bởi đường trần anh không đơn côi .

THƠ & THẬT  là  hai  nhé .....hihihi.