1111

0000

....

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

XIN ĐỪNG

Xin đừng nói tiếng vấn vương .
Xin đừng trao chuốt yêu thương ngút ngàn.
Xin đừng yêu vội yêu vàng .
Xin đừng đừng để lệ tràn khóe mi.

Xin đừng nói tiếng biệt ly .
Xin đừng đừng để lụy bi mắt sầu .
Xin đừng nói tiếng nhớ nhau 
Xin đừng đừng để nát nhàu con tim .

Xin đừng ban những nỗi niềm .
Xin đừng đừng để đắm chìm thời gian .
Xin đừng gieo những trái oan . 
Xin đừng nói tiếng như ngàn lời thương.

Xin đừng đừng  để bụi vương .
Xin đừng nói tiếng yêu thương nữa đời .
Xin rằng hai chữ riêng tôi .
Xin rằng hai chữ ly bôi thắm nhuần .