1111

0000

....

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

NẾU MỘT NGÀY

HQ   tập làm video  mời các bạn cùng thư giản nhé 

Nếu một ngày tôi về cùng cát bụi
Ai là người tiễn tôi trong phút cuối .
Vĩnh viển xa rời nhân thế kiêu sa .
Vĩnh viển xa rời nơi chốn phồn hoa .

Nếu một ngày tôi về cùng cát bụi.
Xin nhân gian lần sau cuối tiễn tôi .
Để một linh hồn mãi mãi xa rời .
Một nén hương tàn lòng tôi ấm mãi

Một nén hương tàn lòng người tri kĩ .
Xin đừng để ...linh hồn trong vô vị .
 Nghĩa trang buồn..mộ ấy chưa đặt tên
 Nghĩa trang buồn…mộ cũng chẳng khói hương .

 Phải chăng hồn ấy về cõi thiên đường .
Vì trả xong nợ trần… vươn một kiếp .
Xin đừng để một linh hồn tinh khiết .
Lặng lẽ u hoài vĩnh biệt nhân gian