1111

0000

....

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

CHỢ ĐỜI .
Nắng chiều nghiêng ngã với chơi vơi .
Hai mươi năm lẻ giữa chợ đời .
Bon chen chung sống ai người hiểu .
Lặng thầm tôi bước dưới mưa rơi.

Lặng thầm tôi bước giữa dòng đời.
Đi về đâu...tim đã rã rời .
Lặng thầm tôi bước trong quạnh quẻ .
Đâu giản đơn...biết sẻ về đâu ??

Con đường ngày xưa đã phai mau 
Tóc xanh ngày xưa giờ đổi màu .
Biết về đâu hởi...đường muôn lối .
Đứng giữa đất trời... sao chỉ tôi .


Mưa buồn rơi mãi..phũ lối rồi .
Tìm đâu được..một nửa cuộc đời .
Tìm đâu được người chung tiếng nói .
Tìm đâu được..một nữa nữa thôi .

Giữa Chợ Đời mưa giăng giăng lối.
Ai chẳng cần... hơi của thế nhân .
Ai chẳng mong mình người hạnh phúc .
Nhưng Chợ Đời..trong đục vàng thao .