1111

0000

....

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

SINH NHẬT ĐẦU TIÊNHOA  MỪNG  SINH NHẬT ĐẦU TIÊN


SINH NHẬT HQ . MỜI CÁC BẠN CÙNG  THỔI  NẾN  VÀ  CẮT BÁNH  CHÚC SINH NHẬT NHÉ ,


HQ . Du lịch Hà Tiên  8/3 / 2015


HQ  Khách Sạn  Hà Tiên  8/3 / 2015


HQ  Ban công .Khách sạn   HT  8/3 /2015


HQ   ..MẾN  CHÀO  NHỮNG NGƯỜI  BẠN .

HQ  LUÔN CẦU CHÚC CÁC ANH CÁC CHỊ & CÁC BẠN  & CÁC EM  LUÔN THẬT VUI & THẬT HẠNH PHÚC

******************
************************
**************************

Hôm nay hai sáu tháng ba
Là ngày tôi được sinh ra cõi nầy .
Cuộc đời lất phất mưa bay .
Sinh nhật một ngày chẳng có trong tôi.

Ngày sinh lại đến nửa rồi .
Hương mời bạn hữu..nơi nơi..hãy về
Sinh mời bạn  khắp mọi nơi .
Xin một lần chúc cùng tôi bạn hiền .

Sinh nhật nầy - lần đầu tiên .
Đã hơn nữa đời..mới phiền tri âm .
Hãy về...hãy về bạn nhé .
Cho dù chúng ta mỗi kẻ mỗi nơi .

Xin  được một lần chúc thôi .
Dù bạn thật xa..vạn nẻo đường đời.
Xin một lần... chúc Hương tôi .
Xin một lần chúc dù đời vẫn xa.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

CẦU XIN
Chấp tay quỳ trước phật đài 
.
Cầu xin đức phật lòng ngài từ bi .

Tâm linh con trẻ khốn nguy .

Cầu xin phật tổ ban nghì lời khuyên .


 Tâm con vướng bụi hão huyền .

Chấp tay con nguyện não phiền vơi đi .

Như lai phật tổ từ bi .

Xin ban phép lạ sân si lụi tàn .


 Tâm linh con – được bình an .

Mai sau con thác suối vàng thảnh thơi .

Trần gian cõi tạm ai ơi .

Mong hạnh phước đến người người an vui .