1111

0000

....

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

CHIỀU ĐÔNG

g
Chiều đông lộng gió thoáng sương bay .
Lời thơ em viết  dáng  u hoài
Vì đâu vì sao hay duyên số.
Tại em – tại anh hay do trời .


Người xưa giờ hai tiếng ly bôi .
Lặng thầm tôi bước...giữa đường đời
Ai người hiểu được tâm tư ấy
Xin cùng..chia sẻ ..góp đôi lời …


Xin cùng chia sẻ ánh trăng mờ
Xin cùng chia sẻ những vần thơ .
Để vầng trăng thanh…luôn trong sáng .
Để vầng trăng thanh không bơ vơ .