1111

0000

....

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

ĐÊM MƯA
Đêm buồn tí tách tiếng mưa rơi
Ngày xưa chẳng nói lời..chia tay .
Rồi âm thầm mỗi đứa mỗi nơi .
Nhận riêng về nỗi...chơi vơi sầu.

Biết đến bao giờ ta hiểu nhau .
Để mưa sầu giọt ngâu thôi rơi .
Đường nhân gian ta lạc lối rồi
Để đêm dài hồn hoang chơi vơi.

Cầu thời gian xóa mờ kĩ niệm
Đường nhân gian tôi mãi kiếm tìm 
Nhịp Cầu xưa  giờ còn đâu nửa .
Vẫn đi tìm hơi của yêu thương .

Dẫu thời gian chia rẻ hai đường
Dẫu trong đời  ta không chung hướng
Mưa vẫn rơi rơi trong đêm vắng.
Để  lệ hửng hờ mãi mãi tuôn.

Sinh ra là thân phận má hường .
Làm sao dám ngỏ khi đã vươn .
Bên đời yêu...hai bờ ngang trái.
Và mãi mãi tình chỉ là thơ .