1111

0000

....

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

MƯA BUỒN
                                   
                                                         HƯƠNG QUÊ  TẬP LÀM    VIDEO


Người buồn trời cũng buồn lây.
Râm râm giọt lệ ngắn dài bên song.
Nhìn mưa em xót xa lòng.
Phải chi ngày ấy ta không quen người
Để giờ không phải hai nơi.
Để giờ không phải tim côi não lòng.
Bao giờ đời hết long đong .
Bao giờ ta hết ngóng trông đợi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ .
Trái buồn kết với dây mơ thành vần
Để không còn những bân khuân. 
Để luôn là những Trái nhân nghĩa tình.
Mưa rơi nhẹ - mái hiên đình.
Nhủ lòng nguyện giữ niềm tin chẳng sầu .