1111

0000

....

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

TÌNH VIỄN PHƯƠNGAnh vẫn có một gia đình.
Trong mơ màng hạnh phúc.
Anh vẫn có một mối tình.
Trong dòng đời trong đục.

Anh vẫn thấy nỗi lòng day dứt.
Mãi tơi bời cấu xé tâm can.
Trong mắt em – anh là kẻ dối gian.
Gieo trái mộng – để đời em vỡ mộng.

Nhưng em ơi qua rồi đêm trăng sao.
Tan rồi giấc mơ hư ảo.
Anh trở về ăn năng.
Với tình xưa anh vẫn có băn khoăn.

Trên lối hẹp con đường xa vời vợi.
Trong khoảng khắc ngở vòng tay chờ đợi.
Giữa đông tàn…xuân chợt đến bâng khuâng.
Anh là ai – không thần thánh – không vững dưng.

Và em là ai – không vũ trụ - không là người trần tục.
Anh và em có ai hạnh phúc.
Cuối đông tàn – không cánh én chao nghiêng.

Và cuộc đời chưa trọn giấc thần tiên.

BUIHAHA